Welcome to the official website of Dahe Paper Co., Ltd!

CONTACT US

dahelinye ruifengzhiye baiyunzhiye longfengzhiye dahezhiye

Address: investment building, 41 nongnong Road East, Zhengzhou

Company Tel: 0371-695191

Company fax: 0371-695194

Company website: http://www.dahepaper.com

Email: xiaoshouguanlibu@dahepaper.com